Thông tin tài liệu

7UPPERCUTS - YÊU (DRUMSHEET)

Hướng dẫn chơi trống bài Yêu 7Uppercuts.

Cho tới khi nào
Thì ta được chung lối về
Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thê
Cùng ăn sáng, nghe đài
Mỗi sớm mai sau khi ngáp dài
Là một ngày mới, có em, và anh

Anh không biết
Là em
Đã đọc một mớ tin nhắn hôm qua anh viết
Gửi em
Cái gì mà sống không có em
Anh không thiết
Là thiệt
Nhưng nếu em phiền thì thôi mình coi như anh bị điên
Anh không chắc
Là em
Đã đọc vì sáng nay mesenger không nhắc
Rồi quên
Ra đường ngồi đếm xe máy
Ba đồng một mớ muộn phiền
Ai nói anh khùng thì thôi, vì anh chỉ cần được
Yêu không yêu không yêu
Yêu không yêu không yêu
Yêu không yêu không yêu
Không
Yêu không yêu không yêu
Yêu không yêu không yêu
Yêu

Cho tới khi nào
Thì ta được chung lối về
Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thê
Cùng ăn sáng, nghe đài
Mỗi sớm mai sau khi ngáp dài
Là một ngày mới, có em, và anh

Anh không biết
Ngày sau
Đi về còn có ai đó mong chờ thang máy
Cùng nhau
Lên lầu mình có con chó con mèo
Băng cốc
Mình đi
Tháng 2 lần
Lần 2 qua chatuchak thì sao

Cho tới khi nào
Thì ta được chung lối về
Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thê
Cùng ăn sáng, nghe đài
Mỗi sớm mai sau khi ngáp dài
Là một ngày mới, là một ngày mới, là một ngày mới

Cho tới khi nào
Thì ta được chung lối về
Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thê
Cùng ăn sáng, nghe đài
Mỗi sớm mai sau khi ngáp dài
Là một ngày mới, có em, và anh
Là một ngày mới
Có ta, có nhau
Là một ngày mới, có em thì
Yêu không yêu không yêu
Yêu không yêu không yêu
Yêu

Đánh giá

7UPPERCUTS - YÊU (Drum SheetLesson) (★★★★★) Lyric

7UPPERCUTS - YÊU (Drum SheetLesson) (★★★★★) Lyric

0/5
Đánh giá
Nhập thông tin nhận tư vấn
Phản Hồi Khách hàng (1)